Dụng cụ bóng bàn

Máy bắn bóng bàn Oukei 2700 V1

Giá: 11.450.000₫

Máy bắn bóng bàn A6

Giá: 13.500.000₫

Vợt bóng bàn butterfly 201

Giá: 250.000₫

Vợt bóng bàn butterfly 301

Giá: 300.000₫

Vợt bóng bàn butterfly 401

Giá: 350.000₫

Vợt bóng bàn Butterfly 501

Giá: 350.000₫

Vợt bóng bàn DHS 4002

Giá: 420.000₫

Vợt bóng bàn DHS 3002

Giá: 300.000₫

Vợt bóng bàn DHS 2002

Giá: 200.000₫