Dụng cụ phòng tập thể hình

Máy tập cơ đùi trên Royal 9019

Giá: 40.600.000₫

Máy tập cơ đùi dưới Royal 9020

Giá: 40.600.000₫

Máy tập cơ hông-mông Royal 9022

Giá: 34.350.000₫

Máy tập cơ hông & mông Life 8623

Giá: 28.520.000₫

Tập cơ bụng Life 8616 / 60kg tạ

Giá: 28.520.000₫

Khung gánh tạ Life 8615

Giá: 14.680.000₫