Dụng cụ thể hình

Ghế đẩy tạ đa năng DL2649

Giá: 6.300.000₫

Ghế đẩy tạ dốc dưới DL2636

Giá: 5.750.000₫

Ghế đẩy tạ dốc trên DL2633

Giá: 6.000.000₫

Ghế ngồi tập tay DL2641

Giá: 2.650.000₫

Ghế tập tay trước DL2644

Giá: 4.200.000₫

Ghế tập cơ bụng DL2643

Giá: 4.050.000₫

Ghế tập có điều chỉnh DL2638

Giá: 3.500.000₫

Ghế tập vớt tạ DL2639

Giá: 2.500.000₫

Giá để tạ tay DL2632

Giá: 7.400.000₫