Máy tập thể hình gia đình

- 10%
Dàn tạ đa năng Ben 501

Dàn tạ đa năng Ben 501

Giá: 3.280.000₫

Giá: 3.640.000₫

- 10%
Dàn tạ đa năng Ben 501B

Dàn tạ đa năng Ben 501B

Giá: 3.720.000₫

Giá: 4.117.000₫

- 10%
Ghế tạ Ben301

Ghế tạ Ben301

Giá: 920.000₫

Giá: 1.020.000₫

- 10%
Ghế tạ đa năng Ben 502

Ghế tạ đa năng Ben 502

Giá: 5.230.000₫

Giá: 5.812.000₫

- 10%
Ghế tạ U40

Ghế tạ U40

Giá: 1.765.000₫

Giá: 1.960.000₫

Máy nằm đạp 45 độ

Giá: 15.500.000₫

Bao tập đấm box 0,9m

Giá: 420.000₫

Ghế băng

Giá: 1.200.000₫

- 15%
Ghế tập tạ đa chức năng XuKi

Ghế tập tạ đa chức năng XuKi

Giá: 1.580.000₫

Giá: 1.850.000₫