Thiết bị tập thể hình Vifa

Khung kéo xô VGB6101

Giá: 21.970.000₫

Ghế tập đùi nằm VGB6501

Giá: 32.650.000₫

Khung tập đá đùi

Giá: 29.360.000₫

Khung móc đùi

Giá: 27.870.000₫

Ghế đẩy tạ ngang 605201

Giá: 7.450.000₫

Ghế đẩy tạ trên 605202(VGB5202)

Giá: 5.700.000₫

Ghế khởi động 605204

Giá: 2.100.000₫