Trụ bóng rổ

Trụ bóng rổ ngoài trời BS8878

Giá: 22.750.000₫

Trụ bóng rổ trường học BS829

Giá: 23.510.000₫

Trụ bóng rổ thiếu niên BS 810

Giá: 1.274.000₫

Vành bóng rổ sắt kèm lưới

Giá: 335.000₫

- 5%
Bảng bóng rổ treo tường S8460

Bảng bóng rổ treo tường S8460

Giá: 4.860.000₫

Giá: 5.123.000₫

Trụ bóng rổ thiếu niên BS814

Giá: 2.576.000₫

Trụ bóng rổ BS 825

Giá: 6.670.000₫

Trụ bóng rổ trường học BS 827

Giá: 9.050.000₫

Trụ bóng rổ BS 8890

Giá: 44.860.000₫